EU Burgerinitiatief tegen Straling van draadloze communicatie

Beste mensen,

Wie helpt mee te voorkomen dat we over niet al te lange tijd steeds meer worden bestraald, denk aan o.a. 5G, dadelijk op elke hoek van de straat, aan lantaarnpalen vlak bij je huis en  via bloembakken, prullenbakken, bankjes, putdeksels en haltes voor bussen en trams?? Teken het EU Burgerinitiatief! Wel alle gegevens invullen anders is het niet geldig. Er zijn in totaal een miljoen handtekeningen nodig afkomstig van alle staten van de EU. https://signstop5g.eu/nl

Teken & deel massaal. Alle hulp is nodig om 1 miljoen stemmen te halen. Directe link naar dit Europees Burgerinitiatief, dat op 1 maart 2022 is gestart:

https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

Meer: EU Burgerinitiatief tegen Straling van draadloze communicatie – Gentechvrij

Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen – YouTube

THEATER HANZEHOF

Informatieavond over 5G. Marja de Vries legt uit.

2.175 weergaven 29 jul. 2020

EU Citizens’ Initiative against Radiation from Wireless Communications

Dear people,

Who will help prevent us from being irradiated in the near future, such as 5G, immediately on every corner of the street, at lampposts near your house and via flower boxes, trash cans, benches, manhole covers and stops for buses and streetcars?? Sign the EU Citizens’ Initiative! Provide all data otherwise it will not be valid. A total of one million signatures are required from all EU states. https://signstop5g.eu/nl

Sign and share en masse. All help is needed to get 1 million votes. Direct link to this European Citizens’ Initiative, which started on March 1, 2022:

https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

More.

Derde tekening over 5G. Miep Bos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *