Contact

Miep Bos, beeldend kunstenares/schrijfster/redacteur/uitgeefster van “Dromerij”/boekontwerpster.

Miep Bos, artist, writer, editor, publisher of “Dromerij”, book designer.

Contactgegevens
Miep Bos
8226 LC  Lelystad, NL, EU.
0320-258421
e-mail

Wilt u mijn schilderijen en tekeningen  in het echt bekijken, of wilt u meer weten over mijn werk, stuur dan een e-mail.

Copyright © Miep Bos 2018, 2019, 2020, 2021.

Op al haar kunstwerken zoals tekeningen, schilderijen, etc., alsmede op haar  boeken, foto’s en bestanden van Miep Bos is het auteursrecht voorbehouden aan Miep Bos. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, website of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miep Bos, is niet toegestaan. Bij publicatie is verder na toestemming altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Werken mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

All drawings, pictures, painting, graphics, photographs etc., and text appearing in the official Web pages of Miep Bos are protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.