Miep Bos, Pers

 
foto miep bos
 
buttonStart
buttonAotobio
buttonExpositie
Miep in de media
buttonGalerie1
buttonGalerie2
buttonGalerie3
buttonGalerie4
buttonGalerie5
buttonKunstLinks
buttonLinks

 

Mijn andere websites:

gentechvrij

KunstKring Lelystad

Wolmanzouten

email:
miep@miepbos.nl

Miep in de media


 

2017

ik exposeer tot 19 maart 2017 mijn miniatuurtjes in de vitrine van de bibliotheek aan de

Promesse 4 in Lelystad, zij plaatsten een persbericht op hun pagina.

2016,. Diverse ingezonden en geplaatste brieven aan de Volkskrant. Over Amerikaanse producten die ongelabeld werden verkocht door de grote supermarkten en over TTIP.

 

04.10.2016 | boek 'Gentechdebat op scherp' van de COGEM noemt de Gentechvrije Burgers en citeert ze.

Lelystad 25 maart 2014, tekeningen met vakantiehuisjes, zwembad en strand. Protest tegen de toenmalige plannen betreffende Flevokust. Miep Bos wil een ander soort Flevokust. Afbeeldingen getoond op site Omroep Flevoland.

2014 Ingezonden en geplaatste brief Volkskrant over giftige wolmanzouten.

20 juni 2012 werd ik ge-interviewd door Jeroen van der Laan tijdens het programma "Op de voorgrond" bij Omroep Flevoland (20-06-12), luister hier.

  http://www.miepbos.nl/plaatjesmiep/omroepflevoland200612.jpg

18-12-11: "De Loftrompet 2011" van Stichting Sonate uit Lelystad aan Miep uitgereikt. Zie ook de website van Sonate.

Alles over mijn kunstwerk in de openbare ruimte "Bliss". Onthulling was op 2 augustus 2010 om 2 uur.

19-07-2010: Krant van Flevoland: Start feestweek: onthulling kunstwerk t.g.v. 25- jarig Sidhadorp.

19-07-2010: Krant van Flevoland: Start van feestweek in Sidhadorp: uitnodiging voor onthulling door wethouder R. Luchtenveld van kunstwerk in openbare ruimte voor

voor 25-jarig Sidhadorp.

2010 Sidhadorp kwart eeuw in Lelystad. Interview met mij door Dick van Herwaarden in de Stentor. Over mijn kunstwerk in de open ruimte "Bliss".

Voor de videofilmpjes die over de voorbereidingen van mijn kunstwerk "Bliss" voor het 25-jarige Sidhadorp gaan, en voor krantenknipsels uit de Krant van Flevoland en de Flevo Post klikt u hier. Artwork "Bliss" for the Sidha Village in English click here. For the English and Dutch Press Release click here . Nederlands persbericht (ook in het Engels).

. Meer foto's van de opening.


2007 Gif in het Sidhadorp. Over wolmanzouten op onze gevels. Interview met mij in Provincies.nl door Fanta Voogd.


01-02-2006 Wieteke van Dort en Miep Bos: bevlogen kunstenaars.
Leuk artikel in het februari nummer van blad "Genoeg" Zowel genetische manipulatie als het onderwerp wolmanzouten zijn er goed in verwoord.


01-12-2005 Expositie Het Geheim van het Hout
Flink aantal artikelen in de diverse bladen over deze groepsexpositie


17-08-2005 Expositie Koekjes van eigen deeg.
Diverse publicaties rondom mijn expositie "Koekjes van eigen deeg": o.a.:

  • 16-08-2006 De Stentor: Epositie Miep Bos
  • 17-08-2005 Flevopost: Koekjes van eigen deeg
  • 23-08-2005 Stadskrant Lelystad: Expostie Miep Bos in Vegetarisch Restaurant
  • 30-08-2005 Stadskrant Lelystad: foto van een schilderij uit de expositie
  • 30-08-2005 De Sat Yuga Times, guuskrant 637, Expo Miep Bos

17-08-2005 Gentech voorlopig uit beeld
Artikel in Dagblad Flevoland over het mislukken van het Bio Science Park. In dit artikel wordt ik geciteerd.


09-07-2005 Drinkwater
Ingezonden stuk van mij in de Stentor over drinkwater, zware metalen en wolmanzouten


28-06-2005 Stadskrant Lelystad
In de rubriek stadsexpo heeft men een foto van een schilderij van mij afgedrukt.


23-06-2005 Zomerse Schilderijen
In almere vandaag een artikeltje over mijn expositie Zon en Zee

15-06-2005 Persartikelen expositie Zon en Zee o.a.:

  • 23-06-2005 Almere Vandaag, Zomerse schilderijen
  • 02-07-2005 Almere Nieuwsnet, Expositie Miep Bos in Flevoziekenhuis
  • 14-07-2005 Stadskrant Lelystad, Werk Miep Bos in Almere
  • 15-07-2005, Krant van Flevoland, Zon en Zee, vrolijke en kleurrijke exposittie van Miep Bos

10-06-2005 Onschadelijk gif in het Sidhadorp Lelystad
Artikel in de Stentor waarin de woningbouwstichting aangeeft dat ze de met wolmanzouten geimpregneerde houten gevels niet wil vervangen. In dit artikel word ik geciteerd.


09-06-2005 Radiointerview, Omroep Flevoland
Een kort radiointerview met me over o.a. Schilderfestival Noordwijk en mijn komende expositie "Zon en Zee" in het Flevoziekenhuis te Almere.


17-05-2005 20 jarig Sidhadorp
Artikel naar aanleiding van open dag Sidhadorp. Wederom word ik geciteerd.

13-05-2005 Open Atelierroute Lelystad
De Open Atelierroute vond plaats in het kader van viering 20 jarig Sidhadorp. Naast de Atelier route vonden dan ook diverse andere activiteiten plaats.


06-05-2005 Expositie "Binnen- en buitenkunst"
In de divers bladen artikeltjes over de huis en tuinexpositie waaraan ik meedoe. Bij een van de artikelen heeft men een kleurenfoto van een van mijn schilderijen geplaatst.


01-05-2005 Het burgerinitiatief geeft burgers direct invloed
In deze evaluatie van het burgerinitiatief wordt ik geciteerd. Stadsbulletin Lelystad.


13-04-2005 Ingezonden brief
Door mij Ingezonden brief in de Stentor, Dagblad Flevoland, over de truttigheid van de Lelystadse welstandscommissie.


15-03-2005 de Dienstcatalogus
554 kunstvoorstellen waaronder een tweetal van mij. Tevens vind je verspreid over het boek een aantal uitspraken en door mij gemaakte foto's.


05-02-2005 Weg met gemanipuleerde groente
Artikel in het Algemeen Dagblad, met citaten van mij, over het burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij.


13 januari 2005 Sidhadorp bang voor 'gifgevels'
Voor dit artikel in de Stentor, Dagblad Flevoland, ben ik geinterviewd. Ja dit is een van de onderwerpen waar ik me zorgen over maak. We wonen zelf in een houtskeletwoning waarvan de houten buitengevels geimpregneerd zijn met de wolmanzouten. Dit artikel riep een stroom van vervolg publicaties in de diverse media op. Zie mijn aparte website over gewolmaniseerd (geimpregneerd) hout


05 januari 2005, Berichten uit het Logement
In Smaak, Blad voor Rijkshuisvesting van de Rijksgebouwendienst zijn een aantal kunstvoorstellen besproken. Mijn voorstel met betrekking tot -het geheim van het hout- staat er ook in vermeld, met foto en tekst.


3 november 2004, Krant van Flevoland
Leuk intervieuw met als kop:
Miep Bos bevlogen kunstenares met zorg voor de wereld.
"Ik een mileu-activiste? Dat vind ik zo'n rotwoord, Ik ben gewoon een bezorgde moeder." .


Oktober 2004, de Visie van Miep Bos.
Is Nederland rijp voor een televisienet waar "spiritualiteit" centraal staat?
Column in Para Visie, oktobernummer..


7 oktober 2004, in de enquetezaal
Een verslagje van de toelichting die ik gegeven bij het door mij ingediende kunst voorstel bij de Dienst vindt je op de website van biomassa.polie


29 september 2004, Reizende 5e Gentechvrije expositie.
In dit artikel in de Krant van Flevoland is een foto opgenomen van een schilderij die ik speciaal voor de "gentechvrije exposities heb gemaakt.


september 2004, website van de Waterwijk
De website van de Waterwijk heeft een artikel aan me gewijd met als titel -Kunst als wapen tegen gemanipuleerd voedsel


augustus/september 2004, burgerinitiatief -Lelystad Gentechvrij-

Dit burgerinitiatief, waarvan ik een van de drie indieners was, heeft de nodige publiciteit met zich meegebracht. Natuurlijk in de plaatselijke pers maar we ontvingen ook van uit de gehele wereld steunbetuigingen.

02-07-2004 Inwoner in debat met raad over gentechnologie
Burgerinitiatief is toppunt van democratie. Stadsbulletin. Met een foto waar we in een biologisch maisveld van de "Stek" staan.

2004 Actiegroep rekent op steun boer voor GGO-Vrij Lelystad
Artikel in het Landbouwblad

23-08-2004 Burgerinitiatief wil Lelystad ook "genvrij"
De Stentor, Dagblad Flevoland

augustus 2004 Burgerinititatief voor Lelystad als gentechvrije gemeente.
Op de website van lelystadvoorwiederverderkijkt. Met een foto van een schilderij van mij

02-09-2004 Burgerinitiatief tegen gentechnologie
De Stentor, Dagblad Flevoland

22-09-2004 Burgerinitiatief vindt luisterend oor bij gemeente Lelystad
Met een foto van de door mij ontworpen poster.
Krant van Flevoland.

22-09-2004 Voorstel burgers gentechvrije stad wel, maar ook weer geen succes
Flevopost

01-10-2004 Eerste burgerinitiatief in de raadscommissie
In dit artikel in het stadsbulletin zie je me in de raadzaal. Voor het spreekgestoelte staat een schilderij van me.

01-10-2004 Raad verwerpt burgerinitiatief
Geen garantie Lelystad gentechvrij. Stadsbulletin

oktober 2004 Burgerinitiatiefnemers struikelen over onbekendheid politieke procedures
Praad, Nieuwsbrief van de werkgroep raadscommunicatie van de gemeenteraad Lelystad

05-02-2005 Weg met gemanipuleerde groente
Artikel in het Algemeen Dagblad, met citaten van mij, over het burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij

01-05-2005 Het burgerinitiatief geeft burgers direct invloed
Evaluatie van het burgerinitiatief in het Stadsbulletin van de gemeente Lelystad.


4e Gentechvrije expositie te Ede

23-4-2004 Gentechvrije Kunst bij Atelier Loman
Artikel in De Edese Post over de 4e gentechvrije expositie te Ede. Met een foto van een van mijn kunstwerken speciaal gemaakt voor de gentechvrije exposities.

05-05-2004 Unieke Expositie met werk Wieteke van Dort
Uitkrant Ede

12-05-2004 Stellingwerf verklaart Gemeente Ede gentechvrij
De Edese Post

12-05-2004 Wieteke van Dort bij opening Expositie
Uitkrant Ede, Ede Stad


december 2003, Sociale Databank
Een leuk artikel van Emmy Fons, met mooie foto's


2 december 2003, zitting bij de Raad van State,
Kort verhaal van mij over een zitting bij de Raad van State, met door mij gemaakte tekeningen geplaatst door de SDN..


3e Gentechvrije expositie te Texel

02-06-2003 Uitnodigingskaart
Posthuys Texel

24-06-2003 Gentechvrije objecten en schilderijen expositie op Texel
Persbericht cultuurnet, geplaatst op www.cultuurnet.nl, 24-06-2003

27-06-2003 Kunst tegen gentechnologie
Texelse Courant

01-07-2003 Gentechvrije Expositie in het Posthuis
"Ontdekking leidt tot neveneffecten" Texelse Courant


2e gentechvrije expositie te Rotterdam

01-05-2003 Unieke expositie gentechvrije objecten en schilderijen in Groene Passage Galerie
Een groot artikel van Emmy Fons in de BIOscope, het seizoensmagazine van De Groene Passage, lente 2003.
Met foto's van schilderijen en objecten van Anita de Harde, Wieteke van Dort, en Miep Bos.

02-05-2003 Diverse Flyers Themaweekend Gentechvrij in de Groene Passage.
De officiële opening van de Gentech vrije expositie, met het motto "Laat de Aarde in haar Waarde" was het startschot van het themaweekend wat dat door Groene Passage rond de gentechvrije expositie en het debat was geoorganiseerd.

16-05-2003 Expositie Gentechvrije objecten en schilderijen
Door de Groene Passage is een boekje gemaakt met een toelichting op de achtergronden van deze expositie en een korte beschrijving van de 22 deelnemende kunstenaars.


April 2003, artikel in het blad van Mileudefensie
Hart en Ziel, van boosheid naar kunst. Artikel van Joanne Alting.


1e gentechvrije expositie te Vlissingen

24-01-2003 Uitnodigingskaart voor gentechvrije expositie Vlissingen
Uitgave van kunstkring Lelystad.

27-01-2003 Gentechvrije kunst in 't Spui
Activiteitenagenda bibliotheek 't Spui

27-01-2003 Kunst en gentechnologie
Kunstwereld, nieuwbrief, 27-01-2003

01-02-2003 Gentechvrije kunst
Artikel in de Onkruid, januari-februari 2003

02-02-2003 Kunstenaars exposeren gentech-vrij
Kunstenaars leggen een anti-gentech statement af
Stukje in ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, januari/februari 2003

04-02-2003 Kunst als protest tegen genetische manipulatie
Artikel in deze Provinciale Zeeuwse Courant (PZC)

04-02-2003 Wieteke van Dort "misselijk" van genetische kunst
artikel in de Haagsche Courant, 4 februari 2004. Er staan ook wat uitspraken van mij bij.

 

Copyright © Miep Bos 2004